Isnin, 28 Oktober 2013

SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3): SOALAN LATIH TUBI

BAHAGIAN B: ASIA TENGGARA [1800-2000]

TEMA 1: MASYARAKAT
1.  Bincangkan konsep dan peranan raja dalam institusi pemerintahan di Thailand pada abad ke-19.
2.  Bincangkan konsep dan peranan maharaja dalam institusi pemerintahan di Vietnam pada abad ke-19.
3.  Jelaskan hierarki dan peranan pembesar dalam institusi pemerintahan di Thailand pada abad ke-19.
4.  Jelaskan hierarki dan peranan pembesar dalam institusi pemerintahan di Vietnam pada abad ke-19.
5.  Terangkan konsep dan susun lapis masyarakat di  Vietnam dan Indonesia  abad ke-19.
6.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Vietnam pada abad ke-19.
7.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Indonesia pada abad ke-19.
8.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Vietnam pada abad ke-19.
9.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Indonesia pada abad ke-19.
  
TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT
1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing di Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19.
2.  Bincangkan cara-cara perluasan kuasa asing di Indonesia dan Myanmar pada abad ke-19.
3.  Analisiskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan di Indonesia terhadap Belanda pada 
     abad ke-19.
4.  Analisiskan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan di Myanmar terhadap British pada 
     abad ke-19.
5.  Nilaikan peranan Deponegoro dalam penentangan terhadap Belanda di Indonesia pada awal abad ke-19.
6.  Nilaikan peranan Thibaw dalam penentangan terhadap British di Myanmar pada abad ke-19.
7.  Huraikan kesan-kesan penjajahan Barat terhadap pentadbiran tempatan di Indonesia pada abad ke-19.
8.  Huraikan kesan-kesan penjajahan Barat terhadap pentadbiran tempatan di Myanmar pada abad ke-19.
9.  Bincangkan perkembangan ekonomi Indonesia di bawah pentadbiran Belanda pada abad ke-19.
10.  Bincangkan perkembangan ekonomi Myanmar semasa pentadbiran British pada abad ke-19.
10.  Bincangkan perkembangan pendidikan di  Myanmar semasa pentadbiran British pada abad ke-19.
11.  Bincangkan perkembangan pendidikan di Indonesia semasa pentadbiran Belanda pada abad ke-19.


TEMA 3: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
1.  Analisiskan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Indonesia pada abad 
      ke-19.
2.  Analisiskan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme di Myanmar pada abad 
     ke-19.
3.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Sarekat Islam dalam mendukung gerakan
      nasionalisme Indonesia pada abad ke-20.
4.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Partai Nasional Indonesia dalam mendukung 
     gerakan nasionalisme pada abad ke-20.
5.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat YMBA dalam mendukung gerakan nasionalisme     
     Myanmar pada abad ke-20.
6.  Terangkan sebab-sebab penubuhan dan matlamat Poor Man’s Party dalam gerakan nasionalisme
     Myanmar pada abad ke-20.
7.  Huraikan dasar dan kesan  pendudukan Jepun ke atas perjuangan kemerdekaan Myanmar pada 
     abad ke-20.
8.  Huraikan dasar dan kesan  pendudukan Jepun ke atas perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 
     abad ke-20.
9.  Nilaikan penentangan rakyat Myanmar terhadap penjajah secara berperlembagaan pada abad ke-20.
10.  Galurkan penentangan rakyat Indonesia secara bersenjata terhadap Belanda pada abad  ke-20.
11. Huraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan Myanmar pada abad ke-20.
12. Huraikan langkah-langkah mencapai kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20.

TEMA 4: PENGISIAN KEMERDEKAAN
1.  Huraikan bentuk pemerintahan republik di Filipina pada abad ke-20.
2.  Huraikan bentuk pemerintahan raja berperlembagaan di Thailand pada abad ke-20.
3.  Huraikan bentuk pemerintahan demokrasi berparlimen di Filipina dan Thailand pada abad ke-20.
4.  Jelaskan dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan di Filipina pada abad ke-20.
5.  Jelaskan dasar-dasar ekonomi yang dilaksanakan di Thailand pada abad ke-20.
6.  Terangkan sistem pentadbiran ketenteraan yang dilaksanakan di Thailand pada abad ke -20.
7.  Nilaikan sumbangan Macapagal dalam pembinaan negara Filipina pada abad ke-20.
8.  Nilaikan sumbangan Phibun Songkram dalam pembinaan negara Thailand pada abad ke-20.
9.  Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam PBB pada bad ke-20.
10. Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam South East Asia Treaty Organisation (SEATO) 
      pada abad ke-20.

11. Bincangkan penglibatan Filipina dan Thailand dalam ASEAN pada abad ke-20.