Isnin, 28 Oktober 2013

SEJARAH STPM PENGGAL 3 (940/3) : SOALAN LATIH TUBI

BAHAGIAN A:  MALAYSIA [ 1800-2000]

TEMA 1: MASYARAKAT
1.  Jelaskan peranan raja sebelum dan selepas campur tangan British di tanah Melayu pada abad ke-19.
2.  Jelaskan konsep dan hierarki pembesar sebelum campur tangan British di Tanah Melayu.
3.  Jelaskan peranan pembesar sebelum dan selepas campur tangan British di tanah Melayu pada abad 
     ke-19.
4.  Terangkan bentuk dan pelaksanaan Adat Perpatih di Tanah Melayu pada abad ke-19.
5.  Terangkan bentuk dan pelaksanaan Adat Temenggung di Tanah Melayu pada abad ke-19.
6.  Huraikan prinsip-prinsip umum Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh Johor.
7.  Terangkan konsep dan susun lapis masyarakat di  Tanah Melayu pada abad ke-19.
8.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi tradisional yang diamalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19.
9.  Jelaskan ciri-ciri ekonomi komersial yang diamalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19.

TEMA 2: TRANSFORMASI MASYARAKAT
1.  Bincangkan faktor-faktor perluasan kuasa asing di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada 
     abad ke-19 dan awal abad ke-20.
2.  Bincangkan cara-cara perluasan kuasa asing di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 dan awal abad ke-20.
3.  Nilaikan sebab-sebab penentangan terhadap kuasa asing di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak  pada 
     abad ke-19 dan awal abad ke-20.
4.  Terangkan perubahan-perubahan pentadbiran di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 danl abad ke-20.
5.  Huraikan perubahan perkembangan ekonomi di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad 
     ke-19 dan abad ke-20.
6.  Jelaskan perubahan sistem pendidikan di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 
     dan abad ke-20.
7.  Huraikan perkembangan masyarakat pelbagai kaum di Negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak pada
     abad ke-19 dan abad ke-20.

TEMA 3: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA
1.  Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan semangat nasionalisme di Tanah Melayu 
     pada abad ke-20.
2.  Bincangkan sebab penubuhan dan matlamat Gerakan Islah di Tanah Melayu
3.  Bincangkan sebab penubuhan dan matlamat Kesatuan Melayu Muda di Tanah Melayu
4.  Huraikan dasar-dasar pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada abad ke-20.
5.  Huraikan kesan-kesan pendudukan Jepun ke atas gerakan kemerdekaan di Tanah Melayu  pada abad 
     ke-20.
6.  Nilaikan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union pada tahun 1946.
7.  Jelaskan Gerakan Anti-Penyerahan di Sarawak pada tahun 1946.
8.  Bincangkan proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
9.  Galurkan perkembangan perlembagaan di Sabah dan Sarawak pada pertengahan abad     ke-20.
10. Huraikan langkah-langkah mengatasi ancaman Parti Komunis Malaya di Tanah Melayu.

TEMA 4: PENGISIAN KEMERDEKAAN
1.  Huraikan bentuk pemerintahan persekutuan di Malaysia.
2.  Huraikan bentuk pemerintahan Raja Berperlembagaan di Malaysia.
3.  Huraikan bentuk pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia.
4.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Bahasa Kebangsaan.
5.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan.
6.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
7.  Jelaskan usaha-usaha ke arah pembangunan sosial di Malaysia melalui Rukun Negara.
8.  Analisiskan usaha-usaha pembangunan ekonomi luar bandar antara tahun 1956 hingga tahun 1970.
9.  Nilaikan usaha-usaha pembangunan negara melalui Dasar Ekonomi Baru (DEB) antara tahun 1971 
     hingga 1990.
10.  Analisiskan usaha-usaha kerajaan Malaysia ke arah pembangunan ekonomi di bawah Dasar 
       Pembangunan Nasional.
11.  Analisiskan usah-usahaa kerajaan ke arah pembangunan negara melalui Dasar Perindustrian Nasional.
12.  Analisiskan usaah-usaha kerajaan ke arah pembangunan ekonomi melalui Dasar Pertanian Negara.
13.  Nilaikan sumbangan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj dalam pembangunan ekonomi negara.
14.  Nilaikan sumbangan Tun Abdul Razak Dato’ Hussein dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
15.  Nilaikan sumbangan Tun Hussein Onn dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
16.  Nilaikan sumbangan Tun Dr Mahathir Mohamad dalam pembangunan ekonomi Malaysia.
17.  Terangkan cabaran-cabaran dan hala tuju negara Malaysia yang terdapat  dalam Wawasan 2020.
18.  Huraikan asas-asas yang membentuk dasar luar Malaysia.
19.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Komanwel.
20.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
21.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam ASEAN.
22.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pergerakan Negara Berkecuali ( NAM ).

23.  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam.