Isnin, 28 Oktober 2013

SEJARAH DUNIA
(1500-1955)
KERTAS 1 [940/1]


PRA-PEPERIKSAAN STPM 2013
( Dua Jam )

Jawab empat soalan sahaja. 
[ 80 marlah ]


1.  Bincangkan ciri-ciri masyarakat maritim  di Portugal pada abad ke16 dan 17.
                                                           
2.  Huraikan peranan Maharaja China dalam pemerintahan pada zaman  Dinasti Ching.

3.  Sejauh manakah sistem pemerintahan Amerika Syarikat pada abad  ke-18 dan 19
     berbentuk persekutuan..

4.  Nilaikan idea dan sumbangan Charles Louis Montesquieu  pada abad ke-18 dan 19.

5.  Huraikan tranformasi  sosial dan ekonomi yang berlaku di India pada abad ke-19 hingga
     abad ke-20 akibat campur tangan Barat. 

6.  Bincangkan peranan United Kingdom dalam Komanwel pada abad ke-20.