Ahad, 10 November 2013

SEJARAH ISLAM [ 500-1918 ]

LATIH TUBI STPM 2013 ( U2 )

1.  Bincangkan lima ciri kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W.
2.  Bincangkan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khalifah al-Rasyidin
3.  Menilai sumbangan Khalifah Abu Bakar
4.  Menilai sumbangan Khalifah Umar al-Khattab
5.  Menilai sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz
6.  Menilai sumbangan Khalifah Harun al-Rashid
7.  Etika & strategi peperangan zaman Nabi Muhammad 
8.  Menilai kepimpinan dan sumbangan  Salehuddin al-Ayyubi
9.  Menilai kepimpinan dan sumbangan Muhammad al-Fatih
10. Bincangkan peranan institusi zakat dan pelaksanaannya pada zaman Khulafa Rasyidin.
11. Menilai sumbangan al-Khwarizmi dlm perkembangan intelektual
12. Menilai sumbangan al-Ghazali dlm perkembangan intelektual
13. Menilai sumbangan Ibn Khaldun dlm perkembangan intelektual
14. Terangkan perkembangan ilmu naqli pada zaman Umaiyyah di Andalusia
15. Menilai sumbangan al-Mas'udi dlm penerokaan
16. Menilai sumbangan Ibn Majid dlm penerokaan
17. Menilai sumbangan Ibn Battutah dlm penerokaan
18. Reaki masyarakat di Mesir thdp penjajahan Barat
19. Reaksi masyarakat di Algeria thdp penjajahan Barat
20. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme  di Mesir
21. Faktor perluasan kuasa Barat thdp Turki Uthmaniyah
22. Penglibatan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama
23. Faktor-faktor pembentukan negara Mesir