Selasa, 20 April 2010

Kerajaan Melayu Melaka Diasaskan Tahun 1278

Kumpulan Penyelidik Dakwa Kerajaan Melayu Melaka Diasaskan Pada Tahun 1278

MELAKA, 17 April (Bernama) -- Sepasukan penyelidik yang dilantik kerajaan Melaka mendapati kerajaan Melayu Melaka diasaskan pada tahun 1278 dan bukannya pada 1400 sebagaimana diketahui umum selama ini.

Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Mohd Ali Rustam berkata tahun 1278 itu dipilih berdasarkan kepada Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin versi Raja Bongsu, salah seorang kerabat diraja Johor ketika itu yang ditugaskan menyalin naskah itu, yang menjadi asas rujukan dan sumber oleh kumpulan penyelidik berkenaan.

"Jawatankuasa Penyelidik bersetuju Melaka bermula sebagai satu entiti politik yang dikenali sebagai Kesultanan Melayu Melaka di alam Melayu pada tahun 1278," katanya.

Bercakap kepada pemberita di sini, Mohd Ali berkata hasil penyelidikan itu dibentangkan kepada Yang Dipertua Negeri Melaka Tun Mohd Khalil Yaakob di pejabatnya di Ayer Keroh di sini, semalam.

Jawatankuasa penyelidik dengan 15 anggota itu dipengerusikan Naib Canselor Kolej Universiti Islam Melaka Prof Emeritus Datuk Wira Dr Mohd Yusoff Hashim manakala ketua penyelidik Prof Dr Abdullah Zakaria Ghazali dari Jabatan Sejarah Universiti Malaya.

Jawatankuasa itu diberi tugas membuat kajian dan penyelidikan bagi mengenalpasti tahun penubuhan kerajaan Melayu Melaka sebagai satu entiti politik di alam Melayu dan memulakan penyelidikan pada Jun tahun lepas.

Mohd Ali berkata kumpulan penyelidik berkenaan menolak tahun 1400 sebagai tahun kerajaan Melayu Melaka diasaskan kerana ia hanya berdasarkan kepada kesepakatan sarjana barat, bukan berdasarkan kepada fakta sejarah.

"Suma Oriental (dunia Timur) yang ditulis oleh Tome Pires pada 1512-1515 hanya berdasarkan pengumpulan maklumat menggunakan kaedah dengar cakap, bukan dokumen bertulis, dan menyatakan bahawa Melaka bermula sebagai satu entiti politik pada 1400," katanya.

Diketahui umum, Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara antara tahun 1400 dan 1403.

Berikutan penemuan baru itu, Mohd Ali berkata satu seminar akan diadakan pada tahun ini bagi membincangkan lebih lanjut perkara berkenaan.

Sementara itu, Dr Abdullah Zakaria berkata mereka menjalankan penyelidikan dan kerja lapangan di negara ini dan Indonesia.

Beliau berkata tahun penubuhan kerajaan Melayu Melaka adalah berasaskan tempoh pemerintahan Raja-raja Melaka seperti yang dikisahkan dalam Sulalatus Salatin versi Raja Bongsu.

Katanya mereka juga mempunyai bukti lain yang dapat mengesahkan kerajaan Melayu Melaka diasaskan pada 1278.

BERNAMA

Isnin, 19 April 2010

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2010 - LAMPIRAN

Bahan-bahan yang boleh disertakan sebagai lampiran termasuklah:

a. Gambar

b. Kad ucapan perayaan

c. Sampul duit raya

d. Resipi makanan utama sewaktu hari raya ( dengan gambar )

e. Teks ucapan Perdana Menteri sempena mana-mana hari raya

f. Teks khutbah Hari Raya

g. Resit zakat fitrah

h. Lain-lain yang sesuai

Jumaat, 9 April 2010

KERJA KURSUS SEJARAH PMR 2012

Panduan Melaksanakan Kerja Kursus 2012
Arahan Kepada Calon:
1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.
2. Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian.
3. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen
4. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah.
5. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.
6. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.
7. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.
8. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan.
9. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0.
10. Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.
11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.
12. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.
13. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen.

ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI
E 1.0 Mengumpul fakta sejarah
1.1 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih [ sekurang-kurangnya 4 sumber ]
 E 2.0 Merekod fakta sejarah
2.1 Mengelas, menganalisis, mentafsir dan merumus fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan.
 E 3.0 Penerapan unsur patriotisme
3.1 Berbangga sebagai rakyat Malaysia
3.2 Bersemangat setia negara
3.3 Bersemangat kekitaan
3.4 Berdisiplin
3.5 Berusaha dan produktif

Penghargaan (contoh) 
Saya amat bersyukur kerana dengan izin Allah dapat menyiapkan tugasan kerja kursus sejarah ini dengan sempurna dan lancar.Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua ibu bapa iaitu En. Abdullah b. Ali dan Pn. Rahmah bt. Selamat yang banyak memberi dorongan dan bantuan daripada segi idea, maklumat, kewangan dan sokongan moral dalam usaha menyiapkan tugasan ini.
     Tidak lupa juga kepada En. Azmi Bin Ahmad, iaitu guru mata pelajaran Sejarah kelas saya yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam menjayakan kerja kursus ini. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pengurus Besar Syarikat Kicap Tiga Ayam iaitu En. Ahmad Yazit Dato' Muhammad Nor kerana membantu saya dalam kajian ini termasuk membekalkan pelbagai makmumat dan dokumen yang diperluan.
     Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para rakan sekelas iaitu Fadhlin Sofiyya dan Noor Aisyah yang turut membantu berkongsi pelbagai bahan dan meminjamkan buku ilmuan serta majalah kepada saya.
     Tidak ketinggalan juga ucapan jutaan terima kasih diberikan kepada petugas-petugas Pusat Sumber SMK Sultan Yussuf dan kakitangan Perpustakaan Awam Batu Gajah yang turut membantu saya mencari bahan bagi melaksanakan kajian ini. Segala jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh semua pihak amatlah dihargai.

Objektif kajian (Contoh)
Objektif kerja kursus sejarah ini dijalankan adalah untuk memenuhi syarat peperiksaan PMR yang mana setiap calon perlu menyiapkan tugasan kerja kursus sejarah yang berkaitan dengan produk tempatan.
    Dari segi isi kandungan, kajian ini membolehkan saya mengenalpasti sumber-sumber sejarah yang sahih. Ini akan dapat membantu saya membuat kajian ilmiah dengan tatacara yang betul. Seterusnya akan dapat mengetahui secara mendalam tentang produk tempatan  yang dikaji iaitu Kicap Tiga Ayam [ makanan ]dari segi maklumat asas produk tempatan,  latar belakang, kaedah/cara penghasilan dan perkembangan produk.
    Objektif selanjutnya adalah dari aspek iktibar iaitu untuk  menghargai usaha-usaha penghasilan produk keluaran tempatan masyarakat di Malaysi.
    Dari aspek tajuk pula, kajian ini dapat membantu saya mengkaji untuk memahami dan mendalami tentang pengeluaran Kcap Tiga Ayam di Batu Gajah. Kajian ini  membolehkan saya mendalami pengetahuan tentang maklumat asas pengluaran kicap,  latar belakang, kaedah/cara penghasilan dan perkembangan produk. 

Kaedah kajian ( Contoh )
Saya telah melayari internet untuk memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antara laman web dan blog yang saya layari termasuklah Wikipedia dan laman sesawang yang berkaitan yang kajian saya. Maklumat tersebut dimuat turun untuk dijadikan bahan rujukan.
     Saya juga membuat penyelidikan perpustakaan di Perpustakaan Tun Razak, Ipoh, Perpustakaan Awam Batu Gajah , Pusat Sumber dan Galeri SMK Sultan Yussuf. Di sini saya telah merujuk pelbagai buku, majalah dan akhar tentang pengeluaran kicap. Maklumat yang berkaitan difotostat dan salin dalam buku catatan.
     Selain dari itu saya telah menemuramah kedua-dua ibu bapa saya iaitu Pn Anita Binti Hussin dan En Azmi Bin Ahmad, dan En Ahmad Yazit Bin Dato' Muhammad Nor untuk mendapatkan maklumat mengenai pengeluaran Kicap Tiga Ayam. Ibu bapa saya menjelaskan tentang persiapan dan perbelanjaan untuk menyambut perayaan tersebut.
     Selain dari itu saya telah melakukan analisis dokumen yang telah saya kumpulkan sepanjang membuat penyelidikan perpustakaan. Antara dokumen yang telah saya analisis termasuklah pelbagai buku rujukan, kerata akhbar dan majalah, bahan-bahan yang dimuat turun daripada internet, pelbagai gambar dan lain-lain.

HASIL KAJIAN
1.Maklumat Asas Produk Tempatan: Nama produk, Kategori (nyatakan mengikut tugasan soalan)
Nama pengusaha/syarikat/status hak milik / Lokasi
2. Latar belakang: - a. Sejarah kewujudan  b. Punca dan jumlah modal (persendirian/perkongsian/bantuan/pinjaman c.Pendaftaran perniagaan/lesen perniagaan atau jika tanpa lesen sila nyatakan sebab  d. Tujuan / kepentingan produk  e. Keistimewaan/kelebihan/keunikan (Pilih mana-mana empat aspek)
3. Kaedah/Cara Penghasilan: - a. Tenaga kerja b.Senarai bahan c.Senarai peralatan d.Proses/peringkat penghasilan d. Spesifikasi produk (timbangan/sukatan/ukuran) e.Langkah-langkah kawalan mutu
(Pilih mana-mana empat aspek)
4. Perkembangan Produk:-  a. Rangkaian pemasaran b. Pengiktirafan/sambutan daripada pengguna / penghargaan c. Kemajuan yang dicapai (kapasiti pengeluaran / kakitangan  / teknologi / keuntungan yang diperoleh d. Lambang / identiti setempat e. Cabaran dan masalah yang dihadapi f. Potensi produk
g. Perancangan masa hadapan (Pilih mana-mana empat aspek)

Rumusan (contoh)
Sebagai rumusan, dari segi tajuk kajian yang dipilih dapat membantu saya sebagai pelajar untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang produk tempatan khususnya Kicap Tiga AyamRaya Aidil Fitri. Kita perlu berbangga dengan usaha-usaha penduduk tempatan dalam mengeluarkan sesuatu produk yang mana sudah pasti mampu menjana  ekonomi setempat serta menyediakan peluang pekerjaan kepada orang tempatan.
Sambung ler.....