Sabtu, 31 Oktober 2009

DASAR LUAR INDIA, MYANMAR, FILIPINA DAN JEPUN

DASAR LUAR INDIA, MYANMAR, FILIPINA DAN JEPUN

A.India ( 1946 – 1963 )

Pengenalan:

1. India merupakan bekas tanah jajahan British. Mencapai kemerdekaan pada tahun 1947.
2. Dipengaruhi oleh sistem pemerintahan British malah banyak unsur-unsur pentadbiran British diterapkan dalam pentadbiran India.
3. India dibawah kepimpinan Nehru mengamalkan dasar luar yang berkecuali. Dasar ini dapat mengelak persengketaan.
4. Merupakan anggota PBB dan Komanwel.
5. Menjalin hubungan dengan kebanyakkan negara di dunia termasuk kuasa-kuasa Besar.

Isi:
1. Menjalin hubungan dagang dengan banyak negara. Rakan dagang utama ialah Jepun, Amerika Syarikat dan Britain.
2. Menjadi anggota PBB sejak 1946.
3. Menyertai banyak jawatankuasa PBB.
4. Tuan rumah Persidangan Buruh Antarabangsa (ILO) bagi rantau Asia pada 1957.
5. Melaksanakan perjanjian damai dan gencatan senjata di Vietnam, Laos dan Kemboja.
6. Pada 1956 menghatar pasukan keselamatan PBB ke Mesir dan Conggo
7. 1961, seramai 700 orang pakar dari India dihantar ke 24 buah negara di bawah Program Bantuan Teknikal PBB.
8.. India turut membantu melaksanakan perjanjian damai di Korea.
9. Merupakan bekas tanah jajahan British dan menjadi anggota penting Komanwel dan menyertai Rancangan Colombo.
10. India mengamalkan dasar berkecuali terutama dalam krisis antara Blok Barat dengan Blok Komunis.
11. Mengiktiraf kerajaan Republik Rakyat China dan tidak menyertai SEATO.
12. Menjalin hubungan dagang dengan banyak negara. Rakan dagang utama ialah Jepun, Amerika Syarikat dan Britain.

Kesimpulan:

1. India mengamalkan dasar luar yang berkecuali dan tidak memihak.
2. Dasar luar ini bertujuan mengelakkan persengketaan dan mengekalkan keamanan sejagat khususnya di rantau Asia Selatan.
B.Myanmar ( 1948 – 1963 )

Pengenalan:

1. Myanmar ataupun dahulu dikenali dengan Burma mencapai kemerdekaan pada tahun 1948.
2. Mengamalkan dasar luar yang hampir sama dengan negara jirannya India dengan mengamalkan dasar berkecuali.
3. Menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pertubuhan Komanwel.

Isi:
1. Menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
2. Dalam Perang Korea, Myanmar turut memainkan peranan dan bekerjasama dengan PBB tetapi Myanmar tidak menghantar tenteranya ke Korea.
3. Dalam menyelesaikan masalah sempadan dengan China, Myanmar telah mendapatkan bantuan PBB untuk memindahkan tentera-tentera Kerajaan Nasionalis China di sempadan Myanmar kembali ke China.
4. Polisi luar negara Myanmar adalah dasar berkecuali terutama dalam menghadapi pertelingkahan Blok Barat dengan Blok Komunis.
5. Myanmar di bawah Perdana Menteri U Nu telah menjalinkan hubungan erat dengan banyak negara terutamanya negara-negara jiran.
6. Myanmar turut mengambil beberapa langkah perdamaian:
a. Mengakui kedaulatan / mengiktiraf Republik Rakyat China pada tahun 1949.
b. Membuat perjanjian persahabatan dengan Indonesia, India dan Pakistan.
c. Membuat lawatan muhibbah ke Bangkok pada 1954 dan turut meminta maaf kepada Thailand atas sikap agresif Myanmar dahulu.
7. Menjalinkan hubungan perdagangan dengan Negara China, India, Amerika Syarikat dan negara-negara Asia Tenggara.
8. Merupakan bekas tanah jajahan British dan dengan itu Myanmar turut menyertai pertubuhan Komanwel.

Kesimpulan:

1. Dasar luar Myanmar bersifat berkecuali untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan serantau.
2. Myanmar tidak memihak kepada mana-mana negara yang bersengketa teutamanya ketika perbalahan Blok Barat dan Blok Komunis.C.Filipina ( 1946- 1963 )

Pengenalan:

1. Filipina pernah dijajah oleh Sepanyol dan Amerika Syarikat. Jepun turut menduduki Filipina sewaktu Perang Dunia ke-2.
2. Sepuluh bulan selepas kekalahan Jepun, Republik Filipina dibentuk pada
Julai 1946 dengan Manual Roxes sebagai presiden pertama.
3. Keadaan di Filipina selepas kemerdekaan agak tidak stabil akibat tekanan komunis melalui Hukbalahap dan pembaharuan tanah.
4. Filipina menjalin hubungan luar dengan banyak negara di dunia dan menganggatai pelbagai pertubuhan antarabangsa dan serantau.

Isi:

1. Filipina menyertai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan semua agensi-agensi khasnya.
2. Mendapat bantuan teknikal daripada PBB dibawah Program Bantuan Teknikal PBB.
3. Filipina merupakan salah sebuah Negara anggota Majlis Pemegang Amanah Bersatu PBB pada 1949.
4. Filipina telah memperjuangkan tuntutan Negara-negara kecil untuk menghadkan kuasa pembatal yang dipegang oleh kuasa-kuasa besar.
5. Filipina turut mengambil bahagian sebagai tentera pengaman PBB dalam krisis Perang Korea.
6. Filipina turut memainkan peranan dalam Pertubuhan Perjanjian Asia Timur (SEATO) tetapi beranggapan SEOTA tidak mempunyai kuasa yang kuat seperti NATO.
7. Pada tahun1961, Filipina bersama-sama Thailand dan Tanah Melayu membentuk Pertubuhan Asia Tenggara atau ASA.
8. Filipina turut mengetuai MAPHILINDO yang terdiri daripada Malaysia, Filipina dan Indonesia tetapi gagal akibat pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia.
9. Filipina memutuskan hubungan diplomatic dengan Malaysia pada 1963kerana membantah pembentukan Malaysia dengan dakwaan Sabah adalah sebahagian daripada Filipina. Hubungan ini dipulihkan pada tahun1966.
10. Filipina turut mengambil bahagian dalam Perjanjian Gula Antarabangsa dan Perjanjian Gandum Antarabangsa.

Kesimpulan:
1. Filipina menjalin hubungan diplomatik dengan banyak sama ada negara- negara besar mahupun negara serantau.
2. Hubungan ini membawa banyak kesan positif kepada Filipina dari pelbagai aspek termasuklah politik, ekonomi dan sosial.
MODUL GEMILANG
SEJARAH 2 STPM 2009
SMK SULTAN YUSSUF, BATU GAJAH, PERAK.

----------------------------------------------------------------------------------

MODUL I:
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 6AK 2009


BAHAGIAN A:

1. Jelaskan sistem pentadbiran Malaysia selepas merdeka sehingga tahun 1963.

2. Bincangkan dasar-dasar ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah kemunduran ekonomi di luar bandar dari tahun 1957 hingga 1963.

BAHAGIAN B:

3. Bincangkan sistem pembesar di Myanmar dan Jepun pada awal abad ke-19.

4. Huraikan kegiatan ekonomi yang dijalankan di India dan China sebelum kedatangan kuasa Barat.

5. Jelaskan dasar tutup pintu yang diamalkan di Thailand dan Jepun pada abad ke-19.

6. Huraikan faktor-faktor campur tangan Barat di Asia pada abad ke-19.

7. Huraikan kesan-kesan Perjanjian Bowring (1855) dan Perjanjian Kanagawa
(1854) ke atas eknomi, sosial dan politik di Thailand dan Jepun.

8. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada meletusnya Perang Inggeris – Myanmar II ( 1852 – 1853 ) dan Perang Inggeris – China II ( 1856 – 1860 ).

9. Bincangkan proses penglihakan pihak Barat di India dan Vietnam pada abad ke-19.MODUL II:
KEM SEJARAH NEGERI PERAK 2009


BAHAGIAN A:

1. Mengapakah gerakan penentangan terhadap Malayan Union lebih berjaya berbanding dengan Gerakan AntiPenyerahan di Sarawak.

2. Bincangan sistem pendidikan pelbagai aliran di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British.

3. Bincangkan kesan-kesan pelaksanaan Sistem Residen ke atas Negeri-negeri Melayu dari tahun 1874 hingga tahun 1896.

4. Jelaskan aliran perjuangan dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

5. Pada separuh kedua abad ke-19, Johor di bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar lebih stabil berbanding Negei-negeri Melayu pantai barat seperti Selangor dan Parak. Bincangkan.

6. Huraikan sistem ekonomi sara diri yang dijalankan di India dan Filipina sebelum kedatangan Barat.


BAHAGIAN B:


7. Huraikan perubahan sistem pentadbiran di Myanmar dan Vietnam akibat campur tangan Barat.

8. Bincangkan sistem pemerintahan di Jepun dan India pasca Perang Dunia Kedua.

9. Huraikan kesan-kesan Perjanjian Kanagawa tahun 1854 (Jepun) dan Perjanjian Bowring tahun 1855 (Siam) ke atas kedua-dua negara.

10. Jelaskan gerakan nasionalisme di Filipina dan Myanmar pada era pendudukan Jepun.MODUL III:
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SELARAS SEJARAH 2 STPM NEGERI PERAK 2009


BAHAGIAN A:

1. Huraikan peranan raja di Negeri-Negeri Melayu sebelum campur tangan British pada tahun 1874.

2. Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British.

3. Bincangkan perluasan pengaruh asing di Sarawak hinga tahun 1841 dan di Sabah sehingga tahun 1881.

4. Jelaskan perubahan-prubahan politik, ekonomi dan sosial di Negeri-Negeri Melayu dar tahun 1874 hingga 1896.

5. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Tanah Melayu dari tahun 1949 hingga 1957.

6. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dasar luarMalaysia dari tahun 1957 hingga ke tahun 1963.


BAHAGIAN B:


7. Huraikan sistem pembesar Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Barat.

8. Bincangkan perjuangan Jose Rizal di Filipina dan Ho Chi Minh di Vietnam dalam gerakan nasionalisme di Negara masing-masing.

9. Bincangkan kesan-kesan perjanjian Yandabo di Myanmar ( 1826 ) dan Perjanjian Nanking di China ( 1842 ).

10. Bincangkan dasar pengilhakan kuasa Barat di India dan di Indo-China pada abad ke-19.

11. Mengapakah perjuangan Parti Komunis China (PKC) lebih berjaya berbanding perjuangan Parti Komunis Indonesia (PKI) pada pertengahan abad ke-20.

12. Bincangkan dasar luar Myanmar dan Thailand selepas Perang Dunia Kedua.MODUL IV:
SABAH DAN SARAWAK.


1. Ekonomi tradisional Sabah.

2. Ekonomi tradisional Sarawak.*

[ Bincangkan kegiatan ekonomi tradisional di Sarawak pada abad ke-19. ]
* Rujuk buku Sejarah Tingkatan Satu ms 187-189


3. Ekonomi komersil Sabah. [ 2008 ]

4. Ekonomi komersil Sarawak. [ 2005 ]

5. Perluasan kuasa asing di Sarawak dari tahun 1841-1910.*

6. Perluasan kuasa asing di Sabah dari tahun 1865 -1881.)*

[ Bincangkan proses perluasan kuasa asing di Sarawak dari tahun 1839-1841 dan di Sabah dari tahun 1865 – 1881. ]
* Peperiksaan Percubaan Selaras Negeri Perak 2009


7. Penentangan terhadap pentadbiran Brooke di Sarawak. [ 2007 ] [ 2001 ]

8. Penentangan terhadap pentadbiran SBBU di Sabah.* [ 2001 ]

[ Bincangkan reaksi penduduk tempatan terhadap campur tangan barat di Sabah dari tahun 1850an hingga 1915.]

9. Perubahan pentabdiran di Sarawak*

10. Perubahan pentadbiran di Sabah.*

[ Jelaskan perubahan pentadbiran di Sarawak semasa pemerintahan Brooke dan di Sabah semasa pemerinahan SBBU.]
*Peperiksaan Percubaan Selaras Negeri Kelantan 2009


11. Gerakan anti-penyerahan Sarawak. [ 2006 ]

12. Sabah dan Sarawak menolak Gagasan Malaysia. [ 2003 ]MODUL V:
DASAR LUAR NEGARA-NEGARA ASIA


1. India [ 2002 ] *

2. Pakistan [ 2007 ]

3. Myanmar *

4. Thailand [ 2006 ]

5. Vietnam [ 2004 ] *

6. Filipina *

7. Indonesia [ 2006 ] [ 2004 ]

8. China [ 2007 ] [ 2002 ]

9. Jepun *

Soalan:

1. Bincangkan dasar luar Myanmar dan Thailand selepas Perang Dunia Kedua.
[ Peperiksaan Percubaan Selaras Negeri Perak 2009 ]

2. Bincangkan dasar luar India, Myanmar, Filipina dan Jepun selepas
Perang Dunia Ke-2.
[ Nota Sejarah Cikgu Azmi / Rujuk www. Lepaksejarah.blogspot.com]

3. Huraikan dasar luar India dan Pakistan dari tahun 1949 hingga 1963.
[ Pecutan Bestari A JPN Perak Set B ]

4. Huraikan dasar luar Indonesia dan India sebelum Perang Dunia kedua.
[ Pecutan Bestari A JPN Perak Set A ]MODUL VI:
SOALAN TAMBAHAN


1. Islam menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. Bincangkan. [Kem Sejarah Negeri Perak 08]

2. Sejauhmanakah sistem ekonomi masyarakat Melayu sebelum campur tangan British pada 1874 bersifat sara diri. [ Bengkel Galus 08]

3. Huraikan tindak balas masyarakat Melayu terhadap pentadbiran British di
Perak dan Pahang pada akhir abad ke-19. [ Pep. Percubaan Kelantan 2009 ]

5. Sistem pentadbiran yang kemas dan tersusun bertanggungjawab terhadap
kestabilan Johor pada separuh kedua abad ke-19. Bincangkan. [ Pep. Percubaan Terengganu 2009 ]

5. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. [ Kem Sejarah Negeri Perak 08 ]

6. Huraikan adat yang diamalkan di India dan Thailand sebelum perluasan kuasa Barat pada abad ke-19. [Pep. Percubaan Selaras Perak 08]

7. Bandingkan dasar luar Filipina dan India dari tahun 1945 hingga tahun 1963.
[ Peperiksaan Percubaan Perak 2008 ]

SEJARAH 2 STPM: SOALAN PERCUBAAN NEGERI KELANTAN 2009

Bahagian A

1. Bincangkan peranan golongan pemerintah dalam institusi pemerintahan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British

2. Huraikan tindak balas masyarakat Melayu terhadap pentadiran British di Perak dan Pahang pada akhir abad ke-19

3. Jelaskan tahap-tahap perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909

4.Bincangkan sistem pentadbiran yang dijalankan oleh Dinasti Brooke di Sarawak dan Syarikat Berpiagam Borneo Utara di sabah sebelum Perang Dunia ke-2

5. Bincangkan peranan kesusasteraan dan kewartawanan dalam kebangkitan nasionalisme orang-orang Melayu sehingga tahun 1941

6. Huraikan faktor-faktor penubuhan Malaysia 1963 dan reaksi kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap penubuhan gagasan ini.

Bahagaian B

7. Bincangkan hieraki dan peranan pembesar di Siam dan Myanmar sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat

8. Bincangkan sistem kepercayaan dan agama masyarakat tempatan di Cina dan Jepun sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat

9.Huraikan dasar pengilhakan British di India dan Peranchis di Vietnam pada abad ke-19

10. Golongan intelektual memainkan peranan penting dalam mencetuskan Revolusi China 1911 dan Reolusi Siam 1932. Bincangkan.

11. Bincangkan peranan golongan pelajar dalam peristiwa Gerakan 4 Mei 1919 di China dan golongan Thakin di Myanmar 1936 hingga 1948.

12. Jelaskan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat di negara Jepun antara tahun 1945 hingga 1952.

Selasa, 27 Oktober 2009

SEJARAH 2 STPM: SOALAN PERCUBAAN NEGERI PAHANG 2009

BAHAGIAN A

1. Agama Islam telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia
sebelum campurtangan British. Bincangkan

2. Sejauhmanakah perasaan tidak puas hati pembesar menyebabkan berlaku penentangan di Perak dan Pahang pada abad ke 19

3. Jelaskan implikasi penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896 sepanjang abad ke 19

4. Bincangkan peranan dan sumbangan bidang kewartawanan di Tanah Melayu dalam membangkitkan gerakan nasionalisme Melayu sebelum Perang Dunia Kedua

5. Huraikan perubahan-perubahan pentadbiran yang berlaku di Tanah Melayu dari tahun 1946-1957

6. Bincangkan faktor-faktor yang menentukan penggubalan dasar luar Persekutuan Tanah Melayu antara tahun 1957 hingga tahun 1963
BAHAGIAN B7. Jelaskan peranan institusi pembesar di Myanmar (Burma) dan Thailand (Siam) pada awal abad ke 19

8. Bincangkan dasar tutup pintu yang dijalankan oleh China dan Jepun pada awal abad ke 19

9. Huraikan faktor-faktor yang mencetuskan peperangan di China dan Myanmar pada awal abad ke 19

10. Bincangkan kesan-kesan Perjanjian Kanagawa di Jepun dan Perjanjian Bowring di Thailand terhadap kedua-dua negara

11. Bandingkan peranan dan sumbangan Jose Rizal dan Sukarno dalam gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia

12. Sejauhmanakah peranan yang dimainkan oleh golongan intelektual menjadi faktor utama dalam Revolusi 1911 di China dan Revolusi 1932 di Thailand

PERSATUAN SEJARAH SMK SULTAN YUSSUF

JAMUAN TAHUNAN DAN
MAJLIS PERPISAHAN
PERSATUAN SEJARAH
SMK SULTAN YUSSUF,
BATU GAJAH, PERAK.

TEMPAT:
HOTEL HILLCITY, IPOH

TARIKH / HARI:
31 OKT 2009 / SABTU

MASA:
3.00 – 6.00 PTGPEMBERITAHUAN:

1. Ahli-ahli yang telah mendaftar untuk majlis tersebut sila menaikki bas sekolah pada pukul 2.00 petang di tempat parker bas.
2. Pakaian – Tradisional ( Baju kurung, Baju Kebaya, Batik , Baju Melayu dan lain-lain ).
3. Sila kembalikan Borang Kebenaran Ibu Bapa selewat-lewatnya pada hari Jumaat 30 OKT 2009 sebelum tamat sesi persekolahan.
4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Guru Penasihat, En. Azmi Ahmad di talian 016-5130616.

SEJARAH 2 STPM: SOALAN PERBINCANGAN

BENGKEL SEJARAH 2 STPM 2009
SMK SULTAN YUSSUF BATU GAJAH, PERAK.

TARIKH: 26 OKT 2009
MASA: 8.00 – 9.30 PAGI
TEMPAT: KELAS 6AK1


SOALAN PERBINCANGAN


1. Islam menjadi unsur penting dalam kehidupan masyarakat di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. Bincangkan. [Kem Sejarah 08]

2. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. [ Kem Sejarah 08 ]

3. Sejauhmanakah sistem ekonomi masyarakat Melayu sebelum campur tangan British pada 1874 bersifat sara diri. [ Bengkel Galus 08]

4. Huraikan adat yang diamalkan di India dan Thailand sebelum perluasan kuasa Barat pada abad ke-19. [Percubaan PRK 08]

5. Bandingkan dasar luar Filipina dan India dari tahun 1945 hingga tahun 1963. [ Percubaan PRK 2008 ]

SEJARAH 2 STPM: CONTOH-CONTOH PENGENALAN, HURAIAN ISI DAN KESIMPULAN

CONTOH-CONTOH PENGENALAN, HURAIAN ISI DAN KESIMPULAN

Pengenalan:

1. Huraikan perbezaan Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19.

Adat Perpatih berasal dari Pagar Ruyung, Sumatera. Diasaskan oleh Datuk Perpatih Pinang Nan Sebatang. Adat ini diamalkan di Negeri Sembilan, Naning dan sempadan Melaka. Adat Temenggung pula diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan,juga berasal dari Sumatera. Di Tanah Melayu adat ini diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan. Kedua-dua adat ini diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19. Namun begitu terdapat perbezaan yang ketara di antara kedua-dua adat ini.

2. Bandingkan pemodenan Siam semasa pemerintahan Raja Chulalongkorn
(1868 – 1910) dengan pemodenan Jepun semasa pemerintahan Maharaja Meiji (1868 – 1912).


Raja Chulalongkorn menaiki takhta kerajaan Siam pada tahun 1869 menggantikan ayahandanya Raja Mongkut dan meninggal dunia pada tahun 1910. Manakala Maharaja Meiji menaiki takhta kerajaan Jepun pada tahun 1867 ketika berusia 15 tahun dan memerintah Jepun sehingga tahun 1912. Kedua-dua pemerintahan ini telah berjaya melaksanakan proses pemodenan di negara mereka dalam pelbagai aspek dan mencapai kejayaan yang hebat.

3. Huraikan struktur masyarakat feudal di Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Barat dikedua-dua negara.

1. [ Pengkelasan masyarakat atau system feudal telah diamalkan di Vietnam dan Thailand sebelum kedatangan Barat di kedua-dua negara tersebut ]. 2. [ Sistem feudal merupakan satu bentuk susun lapis masyarakat atau hierarki yang terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah] . 3. [ Namun begitu perluasan kuasa Barat telah memberikan impak yang besar terhadap struktur masyarakat feudal di Vietnam mahupun di Thailand ].

4. Bincangkan sebab-sebab kejatuhan harga getah di Tanah melayu dan langkah-langkah mengatasinya sehingga pertengahan abad ke-20.

Terdapat pelbagai sebab yang membawa kepada kejatuhan harga getah dunia termasuk di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Getah mula ditanam di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19 dan berkembang pesat pada awal abad ke-20. Kejatuhan harga getah berpunca daripada pengeluaran yang berlebihan dan kesan kemelesetan ekonomi dunia. Bagi mengatasi kejatuhan harga getah, beberapa langkah telah diambil termasuklah melaksanakan sekatan pengeluaran.Huraian Isi:

1. Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896

Antara faktor yang mendorong pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) 1896 ialah masalah kewangan Pahang. Menurut Prof Khoo Kay Kim dan K.G.Tregonning, masalah kewangan Pahang merupakan sebab utama yang membawa kepada pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Menjelang Januari 1892, Pahang berhutang dari Negeri-negeri Selat sebanyak $ 610,000. Untuk tahun tersebut Pahang perlu meminjam lagi sebanyak $175,000. Pahang mempunyai sumber hasil yang terhad. Pendapatn Pahang tidak mampu menampong kos mentadbir. Pemberontakan Pahang (1891 – 1895) memburukkan lagi kedudukan kewangan Pahang. Kerajaan Negeri-negeri Selat enggan memberi pinjaman kepada Pahang kerana mereka juga menghadapi masalah kewangan. [ STPM 2002: NO. 3 ]

2. Huraikan kegiatan ekonomi yang dijalankan di India dan China sebelum kedatangan Barat

Penanaman padi merupakan kegiatan penting di India kerana padi merupakan makanan utama. Terdapat dua bentuk penanaman padi di India iaitu padi sawah dan padi huma.
Padi sawah di tanam di kawasan lembangan sungai dan berpaya terutama sekali di lembah Sungai Ganga, Indus dan Mahanadi. Aktiviti ini bergantung kepada air hujan.
Wilayah Benggal di timur laut India menjadi kawasan utama penanaman padi meliputi beberapa lembangan seperti Sungai Ganga, Sungai Damodar Sungai Yamona dan Sungai Indus. Penanaman padi sawah juga ditanam di seluruh benua India. Kawasan-kawasan lain termasuklah di lembah Sungai Godavari dan Sg. Krishna di bahagian tengan India.
Penanaman padi huma atau padi bukit dijalankan di kawasan dan berbukit terutamanya di kawasan pedalaman India.

Begitu juga di China, kegiatan inipenting kerana padi merupakan makanan utama penduduk China. Dua bentuk penanaman padi yang dijalankan di China ialah padi sawah dan padi huma. Padi sawah di tanam di kawasan lembangan sungai dan berpaya serta dataran subur terutama sekali di lembah-lembah sungai . Kawasan penanaman padi meliputi beberapa lembangan seperti Sungai Hwang He di China Utara, Sungai Chang Jiang di China Tengah dan Sungai Xi Jiang di China Selatan. Penanaman padi sawah juga dilakukan hampir di seluruh benua China. Penanaman padi huma atau padi bukit dijalankan di kawasan pedalaman dan berbukit terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman China.


Kesimpulan:

1. Huraikan struktur masyarakat feudal di Vietnam dan Thailand sebelum perluasan pengaruh Barat dikedua-dua negara.

Kesimpulannya, perluasan kuasa Barat di Vietnam dan Thailand telah membawa kesan negatif terhadap struktur masyarakat feudal di kedua-dua buah negara. Perancis yang berjaya menguasai Vietnam telah menghapuskan sistem feudal. Di Thailand pula akibat desakan dan tekanan British, sistem feudal telah mengalami pengubahsuaian atau perubahan yang pesat selaras dengan proses pemodenan Thailand.

2. Bandingkan peranan Jose Rizal di Filipina (1872-1896) dan Sukarno di Indonesia (1927-1945) dalam gerakan nasionalisme di negara masing-masing.

Sebagai rumusan, ternyata Jose Rizal dan Sukarno merupakan tokoh-tokoh penting dalam gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia. Sukarno telah berjaya dalam perjuangannya apabila berjaya memerdekakan Indonesia. Namun begitu, perjuangan Jose Rizal tidak kesampaian apabila beliau telah dihukum mati oleh pihak Sepanyol di Filipina.

3. Huraikan kegiatan ekonomi yang dijalankan di India dan China sebelum kedatangan Barat

Dapatlah dirumuskan bahawa kegiatan ekonomi tradisional atau sara diri merupakan kegiatan yang penting di India dan China sebelum kedatangan Barat. Kedatangan Barat telah merubah keadaan di India dn China yang mana terdapat beberapa sektor ekonomi tradisional telah berkembang menjadi ekonomi komersil. Namun begitu faedah yang dinikmati oleh penduduk India dan China hasil perubahan tersebut sama ada dalam aspek politik, ekonomi dan sosial amat terhad. Pihak Barat mendapat keuntungan yang besar tetapi petani-petani di India dan China kekal dalam kemiskinan.


Disediakan oleh
AZMI B. AHMAD
SMK Sultan Yussuf
Batu Gajah