Sabtu, 31 Oktober 2009

SEJARAH 2 STPM: SOALAN PERCUBAAN NEGERI KELANTAN 2009

Bahagian A

1. Bincangkan peranan golongan pemerintah dalam institusi pemerintahan di negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British

2. Huraikan tindak balas masyarakat Melayu terhadap pentadiran British di Perak dan Pahang pada akhir abad ke-19

3. Jelaskan tahap-tahap perluasan kuasa British di Negeri-negeri Melayu Utara antara tahun 1897 hingga 1909

4.Bincangkan sistem pentadbiran yang dijalankan oleh Dinasti Brooke di Sarawak dan Syarikat Berpiagam Borneo Utara di sabah sebelum Perang Dunia ke-2

5. Bincangkan peranan kesusasteraan dan kewartawanan dalam kebangkitan nasionalisme orang-orang Melayu sehingga tahun 1941

6. Huraikan faktor-faktor penubuhan Malaysia 1963 dan reaksi kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap penubuhan gagasan ini.

Bahagaian B

7. Bincangkan hieraki dan peranan pembesar di Siam dan Myanmar sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat

8. Bincangkan sistem kepercayaan dan agama masyarakat tempatan di Cina dan Jepun sebelum kedatangan kuasa-kuasa barat

9.Huraikan dasar pengilhakan British di India dan Peranchis di Vietnam pada abad ke-19

10. Golongan intelektual memainkan peranan penting dalam mencetuskan Revolusi China 1911 dan Reolusi Siam 1932. Bincangkan.

11. Bincangkan peranan golongan pelajar dalam peristiwa Gerakan 4 Mei 1919 di China dan golongan Thakin di Myanmar 1936 hingga 1948.

12. Jelaskan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat di negara Jepun antara tahun 1945 hingga 1952.