Khamis, 11 November 2010

MODUL TAMBAHAN SEJARAH 2 STPM SMK SULTAN YUSSUF, BATU GAJAH, PERAK.

Modul Tambahan: Sabah dan Sarawak

Jika diperhatikan kebelakangan ini, hampir setiap tahun terdapat soalan-soalan berkenaan Sabah dan Sarawak yang ditanya dalam peperiksaan kertas 2 Sejarah STPM. Calon-calon hendaklah mengambil kesempatan dengan menguasai tajuk-tajuk tersebut kerana mampu membantu calon-calon mencatatkan keputusan cemerlang dalam kertas Sejarah 2. Berikut adalah antara tajuk-tajuk berkaitan dengan Sabah dan Sarawak yang boleh diberikan perhatian, walau bagaimanapun janganlah diabaikan tajuk-tajuk lain.1. Bincangkan kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah sebelum campur tangan British. [ PP JOHOR 2010: NO 2 ]


2. Bincangkan kegiatan ekonomi komersil di Sarawak dan Sabah sebelum campur tangan British. [ PP JOHOR 2010: NO 2 ]


3. Bincangkan perluasan kuasa Barat di Sabah dari tahun 1865 hingga 1888 dan di Sarawak dari tahun 1840 hingga 1910. [ PP SMKSY 2010: NO 4 ]


4. Bincangkan Perubahan Pentadbiran Kompeni Berpiagam Borneo Utara di Sabah sehingga 1963. [ GEMPUR PERAK 2010: NO 10 ]


5. Bincangkan penentangan penduduk tempatan terhadap Pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBBU) di Sabah dan pentadbiran Dinasti Brooke di Sarawak pada abad ke- 19. [ PP KELATAN 2010: NO 3 ]


6. Penyerahan Sarawak kepada British pada 1 Julai 1946 telah menimbulkan tentangan daripada penduduk tempatan. Jelaskan. [ PP PERAK 2006 NO 4 ]


7. Sabah dan Sarawak telah diserahkan kepada kerajaan British pada tahun 1946. Bandingkan reaksi penduduk Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan tersebut.
[ PP PERAK 2005 NO 4 ]


8. Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada penyertaan Sabah dan
Sarawak dalam Persekutuan Malaysia 1963. [ PP PERLIS 2010 NO 6 ]


9. Jelaskan mengapa pada peringkat awal Sabah dan Sarawak menolak Gagasan Malaysia.
[ PP N. SEMBILAN 2009 NO 5 ]