Rabu, 4 Februari 2009

HURAIKAN KEGIATAN EKONOMI YANG DIJALANKAN DI INDIA DAN CHINA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Oleh
Azmi Bin Ahmad

Pengenalan
Sebelum kedatangan Barat, kegiatan ekonomi yang dijalankan di India dan China bersifat tradisional atau sara diri.
Aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kedua-dua negata termasuklah penanaman padi, tanaman makanan yang lain, penternakan, perikanan, dan kegiatan perdagangan.
Aktiviti ekonomi menggunakan kaedah dan peralatan tradisional.
Hasil daripada kegiatan ekonomi yang dijalankan hanya untuk kegunaan keluarga
terutama di China yang menganggap perdagangan pekerjaan yang hina.

Isi:

India

Penanaman padi

Merupakan kegiatan penting kerana padi merupakan makanan utama.
Terdapat dua bentuk penanaman padi di India iaitu padi sawah dan padi huma.
Padi sawah di tanam di kawasan lembangan sungai dan berpaya terutama sekali di lembah Sungai Ganga, Indus dan Mahanadi. Aktiviti ini bergantung kepada air hujan.
Wilayah Benggal di timur laut India menjadi kawasan utama penanaman padi meliputi beberapa lembangan seperti Sungai Ganga, Sungai Damodar Sungai Yamona dan Sungai Indus.
Penanaman padi sawah juga ditanam di seluruh benua India. Kawasan-kawasan lain termasuklah di lembah Sungai Godavari dan Sg. Krishna di bahagian tengan India.
Penanaman padi huma atau padi bukit dijalankan di kawasan dan berbukit terutamanya di kawasan pedalaman India.

Tanaman lain

Tanaman lain adalah tanaman makanan termasuklah sayur-sayuran, kekacang dan ubi.
Tanaman lain yang diusahakan termasuklah kapas, teh, dan bijirin seperti gandum dan sekoi.

Perikanan

Kegiatan ini dijalankan di sungai-sungai, tasik dan kawasa pesisir pantai.
India yang terkenal dengan pelbagai lembangan sungai sepert Sg. Ganga dan Sg. Indus turut menyediakan sumber protin melalui kegiatan perikanan darat kepada penduduk India. Perikanan laut di pesisir pantai pula melibatkan kawasan Laut Arab dan Teluk Benggala.
Nelayan bergantung kepada kaedah dan peralatan tradisional termasuklah menggunakan jala, bubu dan pancing.


Ternakan

Merupakan antara kegiatan yang penting sama ada dijalankan sebagai kegiatan utama mahupun sampingan.
Binatang yang diternak termasuklah lembu, kambing, ayam, itik dan lain-lain. Binatang ternak dibiarkan berkeliaran untuk meragut rumputdi sekeliling kawasan perkampungan.
Selain diternak untuk makanan, ternakan juga digunakan untuk kerja-kerja pertanian seperti membajak, alat pengangkutan serta membekalkan baja organik untuk aktiviti pertanian. Bancian pada 1872 mendapati 68.5% orang lelaki dewasa bekerja sebagai petani di India.
Daya pengeluaran dalam kegiatan pertanian sara diri di India rendah kerana penggunaan sistem tradisional dan kebergantungan petani kepada hujan sepenuhnya. Masalah kasta dan penindasan zamindar terus menekan kehidupan petani India dan mengikat mereka terus dengan akiviti tersebut.

Perdagangan

Salah satu daripada tanaman utama di India ialah kapas. Merupakan sumber asas terpenting dalam pembuatan kain kapas sejak berabad lalu.
Kain kapas merupakan salah satu barangan terpenting dalam aktiviti perdagangan India dengan negara luar. Kepentingan penanam kapas berterusan sehinggga abad ke-20.
Barangan dagangan yang lain termasuklah minyak wangi, teh, jut dan kain pelikat.
India mempunyai hubungan perdagangan dengan Timur Tengah dan AsiaTenggara.

China

Penanaman padi

Kegiatan yang penting kerana padi merupakan makanan utama penduduk China.
Dua bentuk penanaman padi yang dijalankan di China ialah padi sawah dan padi huma.
Padi sawah di tanam di kawasan lembangan sungai dan berpaya serta dataran subur terutama sekali di lembah-lembah sungai .
Kawasan penanaman padi meliputi beberapa lembangan seperti Sungai Huang He di China Utara, Sungai Chang Jiang di China Tengah dan Sungai Xi Jiang di China Selatan.
Penanaman padi sawah juga dilakukan hampir di seluruh benua China.
Penanaman padi huma atau padi bukit dijalankan di kawasan pedalaman dan berbukit terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman China.

Tanaman lain

Tanaman lain yang utama adalah tanaman makanan termasuklah sayuran, kekacang dan ubi.
Tanaman lain yang diusahakan termasuklah kapas, teh, sutera ubatan herba dan bijirin seperti gandum dan sekoi.

Perikanan

Kegiatan ini dijalankan di sungai-sungai, tasik dan kawasan pesisir pantai.
Sungai-sungai utama di China menyediakan sumber protin melalui kegiatan perikanan. Perikanan di pesisir pantai pula melibatkan kawasan Laut Kuning dan Laut China Selatan.
Nelayan bergantung kepada kaedah dan peralatan tradisional termasuklah menggunakan jala, bubu dan pancing.

Ternakan

Merupakan salah satu kegiatan penting sama ada dijalankan sebagai kegiatan utama mahupun sampingan. Binatang yang diternak termasuklah babi, lembu, kambing, ayam, itik dan lain-lain. Selain diternak untuk makanan, ternakan juga digunakan untuk kerja-kerja pertanian seperti membajak, alat pengangkutan serta membekalkan baja organik untuk aktiviti pertanian.

Perdagangan

a. Barangan dagangan utama China ialah sutera, teh dan tembikar.
b. China mengamalkan dasar tutup pintu dan aktiviti perdagangan djalankan secara kecil- kecilan dengan negara-negara jiran khususnya Asia Tenggara.
c. Kegiatan perdagangan dianggap pekerjaan yang hina di China.
d. Keinginan Barat terhadap teh dan sutera telah merubah sajarah negara China apabila dasar tutup pintu telah ditamatkan secara kekerasaan menerusi Perang Candu I 1839 – 1842. China terpaksa membuka pintu perdagangan kepada pihak Barat.

Kesimpulan

Kegiatan ekonomi tradisional atau sara diri merupakan kegiatan yang penting di India dan China sebelum kedatangan Barat.
Kedatangan Barat telah merubah keadaan di India da China yang mana ekonomi tradisional telah berkembang menjadi ekonomi komersil.
Namun begitu faedah yang dinikmati oleh penduduk India dan China hasil perubahan tersebut sama ada dalam aspek politik, ekonomi dan sosial amat terhad. Pihak Barat mendapat keuntungan yang besar tetapi petani-petani di India dan China kekal dalam kemiskinan.